Musikk med gravide
med musikkpedagog Åslaug Berre og jordmor Kristin Rabo

   

FØDSELSFORBEREDENDE MUSIKKURS

For deg som er bosatt i Oslo og omland: Bli med på
MUSIKKURS FOR GRAVIDE

Musikktilbud for deg som foreløpig ikke har barnet i armene, men i magen.

Hensikten med musikkurset er å gi gode musikkopplevelser, både til den vordende mor og indirekte til fosteret.
Vi skal synge, danse og spille. Forkunnskaper er ikke nødvendig.
Vi skal nyte musikken og den spesielle tilstanden som et svangerskap er.
Vi skal fylle og korte ventetiden på en god måte.
Og alt dette vil også være en god forberedelse til fødselen.

Kanskje vil du oppleve at du står bedre rustet til å synge og danse for og med barnet ditt når det er født. Det kan være godt både for barnet og deg.

Tilbake

For nærmere informasjon og påmelding: Trykk her

Bakgrunnsstoff:
Syng og dans med det ufødte barnet" 
Utdrag fra boka "Musikken med de minste", Åslaug Berre (Pedagogisk Forum, 2000)

"Fødsel er bevegelse", - Tanker rundt "Musikk med gravide". Av jordmor Kristin Rabo